Integritetspolicy

Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy för Ljushuset.SE

1. Personuppgiftsansvarig

Denna förklaring om skydd av personuppgifter gäller insamling och användning av personuppgifter på www.ljushuset.se (webplatsen). Ljushuset kv kulsprutan AB, orginisationsnummer 556514-0331 är ansvarig för behandlingen av dessa.

2. Varför samlar vi in personuppgifter och vilka slags uppgifter samlar vi in.

Nedan beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in och varför.

Ingående och fullgörande av avtal: Vid köp av någon av våra produkter registrerar vi namn, telefonnummer, leveransiformation, betalningsinformation samt vilken typ av vara/varor du har köpt.

Reklamationer: Om du reklamerar en vara behöver vi kontaktuppgifter för att kunna registrera reklamationen samt hålla dig uppdaterad i ärendet.

Vidareutveckling: För att kunna vidareutveckla vår webplats på ett bra och ansvarsfullt sätt behöver vi ibland kunna producera statistik om sådant som köp och användarbeteende på webplatsen.

Lagringstid: Dina personuppgifter knutna till köp kommer normalt att raderas när det inte längre finns behov av att lagra uppgifterna för att kunna besvara dina frågor och reklamationstiden för produkten har utgått, om vi inte behöver uppghifterna under en längre tid för att uppfylla andra legitima ändamål eller förpliktelser enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Ta tillbaka samtycke: För de fall behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke från dig har du också rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Begäran om insyn: Du har rätt att få tillgång till de personyppgifter vi behandlar om dig.

Klaga till tillsynsmyndigheten: Om du motsätter dig sättet vi behandlar dina personuppgifter på eller har andra klagomål kan du även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Varumärken