Garanti

Garanti

Reklamationsrätten i Sverige

Uppdaterad: 2019-08-07

Hur lång är den lagstadgade reklamationsrätten för nya och begagnade varor?

– Tre år gäller för både nya och begagnade varor.

Vem är ansvarig för att en felaktig vara repareras eller byts ut?
– Säljaren är ansvarig. Men var uppmärksam på att säljaren inte nödvändigtvis tillhandahåller plattformen som försäljningen sker via. Det är därför viktigt att den faktiska säljarens identitet framgår tydligt innan en vara köps via en plattform. Om du köpt varan av en privatperson gäller reklamationsrätten enbart om försäljningen skedde genom en kommersiell mellanhand.

När måste man som konsument meddela näringsidkaren om ett produktfel?
– Konsumenten måste meddela, eller reklamera, felet till säljaren inom skälig tid. En reklamation som sker inom två månader från det att felet upptäcktes räknas alltid som inom skälig tid. Även reklamationer som sker efter två månader från att felet upptäcktes kan bedömas som inom skälig tid beroende på omständigheterna i det enskilda ärendet.

Vem är det som ska bevisa att produkten är felaktig?
– Under de första sex månaderna efter försäljningen måste näringsidkaren bevisa att felet inte fanns vid leverans (så kallad omvänd bevisbörda). Därefter är det konsumenten som måste bevisa att produkten var felaktig vid leveransen (så kallat ursprungligt fel).

Varumärken